• C/ Moscou, 30, 1-1 / 08005 - Barcelona - España

La nostra gamma deEQUIPS / SISTEMES D’ASSAIGS MECÀNICS

 • Actuadors servohidráulics.
 • Bancs d’assaig de fatiga i durabilitat.
 • Màquines d’assaig de fatiga.
 • Bancs d’assaig de simulació de carretera.
 • Bancs d’assaig de simulació sísmica.
 • Bancs d’assaig de vibració.
 • Cèl·lules de càrrega.
 • Compressímetres.
 • Extensòmetres.
 • Forns.
 • Màquines universals d’assaig de materials.
 • Modernització de controladors i sistemes d’assaig – Renews.
 • Mordasses.
 • Servovàlvules i distribuïdors.
 • Sistemes d’assaig biomecànics.
 • Sistemes d’assaig de fatiga i durabilitat.
 • Utillatges.
 • Videoextensòmetres.
 • Màquines d’assaig de roques i geomaterials.
 • Màquines d’assaig high rate.
 • Màquines d’assaig d’alta freqüència.
 • Cambres climàtiques.
 • Plats de compressió.
 • Màquines d’assaig electromecàniques.
 • Màquines d’assaig servohidráuliques.
 • Màquines d’assaig electrodinàmiques.
 • Màquines d’assaig hidráulicoestátiques.
 • Serveis de calibratge.
 • Serveis d’alineació.
 • Serveis de manteniment.
 • Cursos i formació.