• C/ Moscou, 30, 1-1 / 08005 - Barcelona - España

La nostra gamma deEQUIPS D’ASSAIGS DE CANONADES

 • Analitzadors de negre de fum.
 • Bancs per a assaigs hidrostàtics de pressió interna.
 • Banys i forns d’assaig.
 • Equips d’assaigs de cicles de temperatura.
 • Equip d’assaig de cicles de pressió.
 • Equips per a mesura d’impacte en canonades i perfils.
 • Equips d’asssaig de Creep.
 • Equips per a mesura de clorur de metilè en tubs.
 • Assaig d’ESCR
 • Equips d’assaig combinat de tubs.
 • Preparació de provetes: cisalles, encunys, premses.
 • Circómetres.
 • Taps per a assaigs de pressió.
 • Serveis de calibratge.
 • Serveis de manteniment.
 • Cursos i formació