• C/ Moscou, 30, 1-1 / 08005 - Barcelona - España

La nostra gamma deEQUIPS / SISTEMES D’ASSAIGS MECÀNICS

 • Actuadors servohidráulics.
 • Bancs d’assaig de fatiga i durabilitat. 
 • Màquines d’assaig de fatiga. 
 • Bancs d’assaig de simulació de carretera. 
 • Bancs d’assaig de simulació sísmica. 
 • Bancs d’assaig de vibració. 
 • Cèl·lules de càrrega. 
 • Compressímetres. 
 • Extensòmetres. 
 • Forns. 
 • Màquines universals d’assaig de materials. 
 • Modernització de controladors i sistemes d’assaig – Renews. 
 • Mordasses. 
 • Servovàlvules i distribuïdors. 
 • Sistemes d’assaig biomecànics. 
 • Sistemes d’assaig de fatiga i durabilitat. 
 • Utillatges. 
 • Videoextensòmetres. 
 • Màquines d’assaig de roques i geomaterials. 
 • Màquines d’assaig high rate. 
 • Màquines d’assaig d’alta freqüència. 
 • Cambres climàtiques. 
 • Plats de compressió. 
 • Màquines d’assaig electromecàniques. 
 • Màquines d’assaig servohidráuliques. 
 • Màquines d’assaig electrodinàmiques. 
 • Màquines d’assaig hidráulicoestátiques. 
 • Serveis de calibratge. 
 • Serveis d’alineació. 
 • Serveis de manteniment. 
 • Cursos i formació.