• C/ Moscou, 30, 1-1 / 08005 - Barcelona - España

A Espanya representem aELS NOSTRES PARTNERS

Bancs d’assaig d’aïllament de vibració.

www.cfm-schiller.de

Reòmetres capil.lars de laboratori i de procés per a plàstics i cautxú, vulcanímetres, mesuradors de l’índex de fluidesa IF.

www.goettfert.com

ats_sem_ingenieria

Bancs d’assaig de fluencia (CREEP), forns, màquines d’assaig de betum i asfalt.

www.atspa.com

ipt_sem_ingenieria

Bancs d’assaig de pressió interna y reventament de canonades de plàstic i cautxú per pressió i temperatura.
Tots els accessoris per a la realització d’aquests assaigs.
Circómetres.

www.iptnet.de